BÀI HỌC
Chương 1 : Giao diện của Maya
  Giao diện của Maya
03:01
  Cách thao tác với camera trong không gian 3D trong Maya
02:22
  Cách di chuyển quay phóng to thu nhỏ vật thể trong Maya
10:14
  Cách quản lý hiển thị vật thể lưu tài liệu và mở tài liệu trong Autodesk Maya
04:32
  Khái niệm Undo và Redo cách quản lý không gian làm việc trong Maya
06:59
  Cách đưa Maya về mặc định ban đầu ( Reset Maya )
03:18
  Cách quản lý Layer trong Maya
06:47
  Khái niềm về polygon trong MAYA
04:08
  Cách tăng giảm lưới Polygon trong MAYA
06:11
  Cách gán màu và vật thể Polygon trong MAYA
06:15
  Dựng hình nhân vật người tuyết cơ bản và làm màu trong MAYA
17:18
Chương 2 : Dựng hình nhân vật với Maya
  Các công cụ dựng hình polygon cơ bản trong MAYA
19:02
  Dựng chiếc rìu từ ảnh tham chiếu trong MAYA
10:59
  Dựng model chiếc rìu trong MAYA
15:14
  Các bước dựng nhân vật hoạt hình từ ảnh tham chiếu trong MAYA
08:54
  Dựng model nhân vật hoạt hình
16:51
  Dựng model phần má, mũi nhân vật
09:55
  Dựng model phần trán và tóc nhân vật trong MAYA
22:34
  Dựng model phần tai, mắt, họng nhân vật trong MAYA
08:29
  Dựng model phần miệng và hàn phần ghép đầu nhân vật trong MAYA
13:50
  Dựng model phần thân nhân vật trong Maya
27:58
  Dựng model phần chân nhân vật trong MAYA
27:40
  Khái niệm về UV và cách xuất file để làm UV trong MAYA
20:20
  Hướng dẫn sử dụng công cụ Paint
08:04
  UV chiếc rìu trong MAYA
12:01
Chương 3 : Hướng dẫn Photoshop cơ bản và UV nhân vật hoat hình
  Giới thiệu về giao diện Photoshop cho người mới bắt đầu
07:12
  Sử dụng công cụ vùng chọn trong Photoshop
07:10
  Tìm hiểu về Layer trong Photoshop
10:14
  Phân biệt ảnh JPEG , JPG và PNG trong MAYA
03:10
  Công cụ pen tool trong Photoshop
04:49
  Shape layer và lưu tài liệu trong Photoshop
03:25
  Các công cụ chỉnh sửa cơ bản của Photoshop trong MAYA
06:28
  Sự khác nhau giữa ảnh JPEG và PNG trong Maya
03:57
  Khái niệm về opacity và cách chỉnh sửa ảnh trong MAYA
06:30
  UV nhân vật hoạt hình trong MAYA
25:23
  Các bước làm màu nhân vật trong Photoshop
12:39

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN