BÀI HỌC
 • Giới thiệu về khóa học, cách học và hướng dẫn cài đặt phần mềm Ilustrator  
  13:16
   
  Học thử
 • Quản lí giao diện làm việc trong ilustrator  
  17:09
   
 • Thao tác với file làm việc – xác lập dự án trong ilustrator  
  26:06
   
 • Hình cơ bản và thao tác với hình cơ bản trong illustrator  
  26:26
   
  Học thử
 • Thực hành với hình cơ bản trong ilustrator  
  26:36
   
 • Vùng chọn và quản lý vùng chọn trong ilustrator  
  10:27
   
 • Hướng dẫn viết chữ trong illustrator  
  20:46
   
 • Hướng dẫn sử dụng pen tool trong illustrator  
  14:19
   
 • Nhóm lệnh patfinder trong illustrator  
  17:09
   
 • Kĩ thuật đồ lại hình trong illustrator  
  22:00
   
  Học thử
 • Clipping mask trong illustrator  
  16:59
   
 • Opacity mask trong illustrator  
  13:32
   
 • Layer trong ilustrator  
  14:28
   
 • Công cụ biến đổi trong ilustrator  
  31:08
   
 • Hướng dẫn vẽ biểu đồ trong ilustrator  
  14:24
   
  Học thử
 • Hướng dẫn sử dụng brussh trong ilustrator  
  25:37
   
 • Sử dụng các hình cơ bản và lệnh căn chỉnh trong thiết kế logo trong ilustrator  
  24:44
   
 • Hướng dẫn tô màu chuyển sắc bằng mesh tool trong ilustrator  
  23:30
   
 • Các nhóm công cụ hỗ trợ trong ilustrator  
  19:52
   
 • Công Cụ gradient trong ilustrator  
  21:24
   
 • Chế độ hòa trộn trong ilustrator  
  16:03
   
 • Symbool trong illustrator  
  12:48
   
 • Blend tool trong AI ilustrator  
  24:02
   
 • Ứng dụng blend trong tạo bóng đổ trong ilustrator  
  08:58
   
 • Thiết kế banner trong ilustrator và tổng kết khóa học  
  18:43
   
 • Xem thêm ▼

  ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
  Đánh giá của bạn
  1
  2
  3
  4
  5
  Gửi
       
  Hủy

  Viết bài đánh giá

  Xếp hạng trung bình:  
   (0 đánh giá)
  KHÓA HỌC KHÁC NÊN HỌC