BÀI HỌC
Chương 01 – Dựng hình và Render kem đánh răng
Miễn phí
Dựng hình hộp kem đánh răng trong Cinema 4D
16:11
  Dựng hình tuýp kem đánh răng trong Cinema 4D
11:57
  Dựng hình nắp tuýp kem đánh răng trong Cinema 4D
10:25
  Ốp vật liệu cho hộp kem đánh răng trong Cinema 4D
10:31
  Ốp vật liệu cho tuýp kem đánh răng trong Cinema 4D
14:09
  Cách sử dụng thư viện HDRI Light Kit Pro trong Cinema 4D
08:09
  Render sản phẩm kem đánh răng PS trong Cinema 4D
12:11
Chương 02 – Dựng hình và Render chai bia
  Dựng hình chai bia trong Cinema 4D
10:57
  Dựng hình nắp chai bia trong Cinema 4D
08:43
  Gán vật liệu cho chai bia trong Cinema 4D
14:16
  Dựng hình ly bia trong Cinema 4D
10:52
  Render sản phẩm bia Heineken trong Cinema 4D
18:39
Chương 03 – Dựng hình và Render cây son môi
  Dựng cây son môi trong Cinema 4D
11:39
  Dựng đế cây son môi trong Cinema 4D
10:55
  Dựng hình thỏi son môi trong Cinema 4D
07:45
  Render sản phẩm son môi trong Cinema 4D
15:00
Chương 04 – Dựng hình và Render lon Coca Cola
  Dựng hình lon Coca Cola trong Cinema 4D
06:33
  Dựng hình nắp lon CoCa Cola trong Cinema 4D
11:06
  Dựng hình nắp bật lon CoCa Cola trong Cinema 4D
18:09
  Render sản phẩm lon CoCa và Pepsi trong Cinema 4D
13:57
Chương 05 – Dựng hình và Render đồng hồ thông minh Apple Watch
  Dựng hình mặt đồng hồ Apple Watch trong Cinema 4D
17:11
  Áp vật liệu cho mặt đồng hồ trong Cinema 4D
08:48
  Dựng hình dây đồng hồ Apple Watch trong Cinema 4D
19:27
  Render sản phẩm đồng hồ Apple Watch trong Cinema 4D
11:02

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN