BÀI HỌC
Làm quên với Cinema 4D
  Cách thức hoạt động của Cinema 4D
18:13
  Điều hướng và tùy chỉnh chung trong Cinema 4D
09:32
  Những công cụ cơ bản trong Cinema 4D
16:33
  Liên kết những đối tượng trong Cinema 4D
10:43
  Tìm hiểu những khối cơ bản trong Cinema 4D
12:29
  Dựng mô hình bàn ghế đơn giản trong Cinema 4D
15:16
Chương 02 – Các công cụ dựng hình
  Tìm hiểu những công cụ 2D trong Cinema 4D
10:33
  Tìm hiểu công cụ Extrude và Sweep trong Cinema 4D
09:49
  Sử dụng công cụ Lathe trong Cinema 4D
09:12
  Spline Mask và đưa file AI vào trong Cinema 4D
11:22
  Tìm hiểu Extrude trong Editable trong Cinema 4D
11:53
  Tìm hiểu công cụ Knife và Bridge trong Cinema 4D
08:56
  Công cụ Loop Selection và Weld trong Cinema 4D
09:15
  Công cụ Bolean-Array-Atom Array trong Cinema 4D
07:57
  Intanse và những công cụ chỉnh sửa trong Cinema 4D
07:55
  Những hiệu ứng cơ bản trong Cinema 4D
09:36
Chương 03 – Ánh sáng và vật liệu
  Những ánh sáng cơ bản trong Cinema 4D
09:17
  Tìm hiểu Ánh sáng Sky trong Cinema 4D
09:21
  Physical Sky và Ambient Occlusion trong Cinema 4D
07:53
  Vật liệu cơ bản trong Cinema 4D
11:32
  Một vài thông số vật liệu và thư viện trong Cinema 4D
07:52
  Tìm hiểu Global Illumination cơ bản trong Cinema 4D
08:43
  Tìm hiểu Bum – Displacement – Alpha trong Cinema 4D
07:46
Chương 04 – Animation – Render – MoGraph
  Tìm hiểu chuyển động cơ bản trong Cinema 4D
10:38
  Tạo chuyển động theo đường dẫn trong Cinema 4D
06:30
  Tạo chuyển động Camera và xuất file trong Cinema 4D
09:23
  Tìm hiểu Mograph trong Cinema 4D
05:50
  Tìm hiểu một vài thông số Render trong Cinema 4D
07:16
  Tìm hiểu Cel Renderer trong Cinema 4D
03:07
Chương 05 – Dựng mô hình điện thoại Iphone
  Dựng hình Iphone 5 trong Cinema 4D – Phần 1
16:17
  Dựng hình Iphone 5 trong Cinema 4D – Phần 2
18:07
  Dựng hình Iphone 5 trong Cinema 4D – Phần 3
21:06
  Dựng hình Iphone 5 trong Cinema 4D – Phần 4
09:45
  Làm vật liệu Iphone 5 trong Cinema 4D – Phần 1
15:06
  Làm vật liệu Iphone 5 trong Cinema 4D – Phần 2
14:22
  Làm vật liệu Iphone 5 trong Cinema 4D – Phần 3
10:29
  Render Iphone 5 trong Cinema 4D
14:50
Chương 06 – Tạo Animation cho điện thoại Iphone
  Animation cho Iphone trong Cinema 4D – Phần 1
16:41
  Animation cho Iphone trong Cinema 4D – Phần 2
10:52
  Animation cho Iphone trong Cinema 4D – Phần 3
10:17
  Animation cho Iphone trong Cinema 4D – Phần 4
12:29
  Animation cho Iphone trong Cinema 4D – Phần 5
15:57
  Animation cho Iphone trong Cinema 4D – Phần 6
06:35
  Render Animation trong Cinema 4D
11:32
  Import Cinema 4D vào AE
02:29

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN