BÀI HỌC
  Hướng dẫn tải và cài đặt Blender
06:20
Giao diện và các đối tượng cơ bản
  Giới thiệu giao diện , Thao tác với các cửa sổ trong Blender
05:31
  Giới thiệu Menu File và User preference trong Blender
03:50
  Cửa sổ 3D view, Điều khiển vùng nhìn trong Blender
05:54
  Các đối tượng cơ bản trong blender
04:36
  Trục tọa độ, hình chiếu và phối cảnh không gian 3D trong Blender
04:05
  Các công cụ biến đổi đối tượng trong Blender
03:07
  Thực hành dựng các đồ vật đơn giản Trong blender
10:31
Làm quen với các công cụ cơ bản trên Blender
  Giới thiệu object mode và Edit mode Trong blender
03:04
  Các công cụ cơ bản trong blender
09:46
  Nhóm công cụ làm việc với Điểm, Cạnh, Mặt phẳng trong blender
08:02
  Tách và ghép các đối tượng trong Blender
02:15
  Chế độ hiển thị Wireframe và Solid trong Blender
02:34
  Thực hành dựng cái ly, cốc trong Blender
12:39
Dựng nhân vật gà con
  Các công cụ nâng cao trong Blender
09:51
  Dựng thân gà con
09:43
  Dựng đầu Gà con
17:48
  Dựng chân, cánh gà con
12:14
  Dựng Bàn chân gà con
10:29
  Sử dụng modifier Subdivision surface, Shading – Smooth, Flat trong Blender
08:39
UV Maping
  Giải thích về UV maping trong Blender
03:45
  Kiểm tra model trước khi UV maping trong Blender
08:07
  Các thao tác để UV Maping trong Blender
11:41
Vẽ Textures Trong Blender
  Giới thiệu Brush trong Blender
06:19
  Image texture painting trong Blender
17:37
Rigging – gắn xương cho nhân vật trong Blender
  Giải thích về gắn xương trong Blender
11:23
  Gắn xương bằng Rigify trong Blender
10:13
  Chỉnh sửa Weight – Weight paint trong Blender
13:48
  Cài đặt rig để sử dụng liên kết cho nhân vật trong Blender
06:07
Cơ bản về diễn hoạt trong Blender
  Key frame trong Blender
04:49
  Quả bóng nảy, Dropset và Graph Editor trong Blender
09:47
  Key động tác nhảy trong Blender
14:59
  Nhân vật đi bộ tại chỗ trong Blender
14:05
  Giới thiệu action và NLA Editor trong Blender
05:45
  Chuyển động theo đường part trong Blender
04:59
Material, Lighting Và Rendering
  Giới thiệu các loại ánh sáng trong Blender
05:26
  Thiết lập môi trường, ánh sáng trong Blender
05:05
  Tạo vật liệu bằng Cycles trong Blender
09:23
  Camera và rig camera trong Blender
11:55
  Rendering ra hình ảnh và xuất file video trong Blender
06:27

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN