BÀI HỌC
 • Giao diện cửa sổ 3D trong Blender 3D – Phần 1  
  10:00
 • Giao diện cửa sổ 3D trong Blender 3D – phần 2  
  08:09
 • Giao diện với cửa sổ 3D trong Blender 3D – phần 3  
  11:16
 • Làm quen với các công cụ cơ bản trong Blender – phần 1  
  09:02
 • Làm quen với các công cụ cơ bản trong Blender – phần 2  
  05:39
 • Làm quen với các công cụ cơ bản trong Blender – phần 3  
  07:19
 • Dựng hình cây nấm trong Blender 3D  
  08:58
 • UV maping cây nấm trong Blender 3D  
  10:02
 • Textures cây nấm trong Blender 3D – phần 1  
  10:42
 • Textures cây nấm trong Blender 3D – phần 2  
  11:03
 • Giới thiệu công cụ snap, Automatically merge trong Blender 3D  
  09:15
 • Modifier Mirror, Tâm quay Pivot point, thay đổi tâm trong Blender 3D  
  04:40
 • Công cụ Inset face trong Blender 3D  
  03:21
 • Dựng hình con khủng long trong Blender 3D  
  13:21
 • Dựng hình con khủng long trong Blender 3D  
  14:13
 • Dựng khủng long, 2 chân sau p2, móng chân trong Blender 3D  
  13:12
 • Dựng khủng long, 2 chân trước trong Blender 3D  
  14:21
 • Dựng khủng long, mắt, mũi trong Blender 3D  
  18:44
 • Dựng khủng long, Miệng, răng và hoàn thiện trong Blender 3D  
  14:31
 • UV maping cho khủng long trong Blender 3D  
  14:53
 • Vẽ textures Khủng long trong Blender 3D – phần 1  
  9:43
 • Vẽ textures Khủng long trong Blender 3D – phần 2  
  18:46
 • Material, Lighting Và Rendering trong Blender 3D – phần 1  
  11:09
 • Material, Lighting Và Rendering trong Blender 3D – phần 2  
  09:19
 • Material, Lighting Và Rendering trong Blender 3D – phần 3  
  14:45

 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN  ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
  Đánh giá của bạn
  1
  2
  3
  4
  5
  Gửi
       
  Hủy

  Viết bài đánh giá

  Xếp hạng trung bình:  
   (0 đánh giá)