BÀI HỌC
Chương 1: Dựng hình chi tiết chiếc ghế nâng cao – phần 1
 • Tổng quan về chi tiết chiếc ghế trong 3DSMax  
  04:40
   
 • Dựng hình chi tiết tay ghế trong 3DSMax – phần 1  
  05:23
   
 • Dựng hình chi tiết tay ghế trong 3DSMax – phần 2  
  04:33
   
 • Dựng hình chi tiết tay ghế trong 3DSMax – phần 3  
  05:33
   
 • Dựng hình chi tiết đệm lưng ghế trong 3DSMax – phần 1  
  05:55
   
 • Dựng chi tiết đệm lưng ghế trong 3DSMax – phần 2  
  04:34
   
 • Dựng hình chi tiết đệm ngồi trong 3DSMax – phần 1  
  09:43
   
 • Dựng hình chi tiết đệm ngồi trong 3DSMax – phần 2  
  03:42
   
 • Dựng chi tiết chân ghế trong 3DSMax  
  03:57
   
 • Hoàn thiện chiếc ghế trong 3DSMax  
  12:37
   
  Học thử
 • Chương 2: Dựng hình chi tiết chiếc ghế nâng cao – phần 2
 • Tổng quan chi tiết về chiếc ghế trong 3DSMax  
  01:36
   
 • Dựng hình chi tiết yếm trước ghế trong 3DSMax  
  04:47
   
  Học thử
 • Dựng hình chi tiết yếm hông ghế trong 3DSMax  
  06:12
   
 • Dựng hình chi tiết 2 chân ghế trước trong 3DSMax – phần 1  
  03:57
   
 • Dựng hình chi tiết 2 chân ghế trước trong 3DSMax – phần 2  
  05:39
   
 • Dựng hình chi tiết 2 chân ghế sau trong 3DSMax  
  08:15
   
  Học thử
 • Dựng chi tiết lưng ghế trong 3DSMax – phần 1  
  06:12
   
 • Dựng chi tiết lưng ghế trong 3DSMax – phần 2  
  05:14
   
 • Dựng chi tiết lưng ghế trong 3DSMax – phần 3  
  03:54
   
 • Dựng chi tiết đệm ghế trong 3DSMax  
  06:41
   
 • Hoàn thiện chiếc ghế trong 3DSMax – phần 1  
  06:43
   
 • Hoàn thiện chiếc ghế trong 3DSMax – phần 2  
  06:24
   
 • Chương 3 : Dựng hình chi tiết chiếc bàn nâng cao
 • Dựng chi tiết mặt bàn trong 3DSMax  
  05:51
   
 • Dựng chi tiết thân bàn trong 3DSMax  
  06:48
   
 • Hoàn thiện chiếc bàn trong 3DSMax  
  04:58
   
  Học thử
 • Chương 4 : Dựng hình chi tiết đầu cột
 • Dựng hình chi tiết đầu cột trong 3DSMax – phần 1  
  04:06
   
 • Dựng hình chi tiết đầu cột trong 3DSMax – phần 2  
  03:04
   
 • Dựng hình chi tiết đầu cột trong 3DSMax – phần 3  
  02:55
   
 • Dựng hình chi tiết đầu cột trong 3DSMax – phần 4  
  08:33
   
 • Chương 5 : Dựng chi tiết bản lề
 • Dựng chi tiết bản lề trong 3DSMax – phần 1  
  03:21
   
 • Dựng chi tiết bản lề trong 3DSMax – phần 2  
  07:25
   
 • Dựng chi tiết bản lề trong 3DSMax – phần 3  
  04:07
   
 • Dựng chi tiết bản lề trong 3DSMax – phần 4  
  02:25
   
 • Dựng chi tiết bản lề trong 3DSMax – phần 5  
  08:26
   
 • Dựng chi tiết bản lề trong 3DSMax – phần 6  
  06:22
   
 • Chương 6 : Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển
 • Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển trong 3DSMax – phần 1  
  09:29
   
 • Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển trong 3DSMax – phần 2  
  06:31
   
 • Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển trong 3DSMax – phần 3  
  09:17
   
 • Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển trong 3DSMax – phần 4  
  08:23
   
 • Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển trong 3DSMax – phần 5  
  06:28
   
 • Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển trong 3DSMax – phần 6  
  07:05
   
 • Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển trong 3DSMax – phần 7  
  05:12
   
 • Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển trong 3DSMax – phần 8  
  05:04
   
 • Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển trong 3DSMax – phần 9  
  07:13
   
 • Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển trong 3DSMax – phần 10  
  03:20
   
 • Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển trong 3DSMax – phần 11  
  05:52
   
 • Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển trong 3DSMax – phần 12  
  06:48
   
 • Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển trong 3DSMax – phần 13  
  05:28
   
 • Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển trong 3DSMax – phần 14  
  04:33
   
 • Dựng hình chiếu chiếc gương cổ điển trong 3DSMax – phần 15  
  06:13
   
 • Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển trong 3DSMax – phần 16  
  08:33
   
 • Hoàn thiện chiếc gương cổ điển trong 3DSMax  
  06:33
   
 • Chương 7 : Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 1  
  04:19
   
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 2  
  05:32
   
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 3  
  06:19
   
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 4  
  03:19
   
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 5  
  06:30
   
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 6  
  06:46
   
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – Phần 7  
  07:48
   
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 8  
  01:55
   
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 9  
  06:51
   
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 10  
  03:56
   
  Học thử
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 11  
  02:38
   
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 12  
  08:15
   
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 13  
  02:55
   
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 14  
  04:56
   
  Học thử
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 15  
  06:45
   
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 16  
  05:28
   
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 17  
  05:10
   
 • Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax – phần 18  
  10:56
   
 • Hoàn thiện chi tiết phù điêu mặt tượng trong 3DSMax  
  05:23
   
 • Chương 8 : Tổng kết khóa học
 • Những điều cần chú ý sau khi tốt nghiệp khóa học  
  06:43
   
 • Xem thêm ▼

  ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
  Đánh giá của bạn
  1
  2
  3
  4
  5
  Gửi
       
  Hủy

  Viết bài đánh giá

  Xếp hạng trung bình:  
   (0 đánh giá)
  KHÓA HỌC KHÁC NÊN HỌC